NÁVRAT DO MENU

ODKAZY

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA

PODPOŘTE NÁS

NAPIŠTE NÁM

 
 

    << KULEČNÍK

 
 

 


Popis

Cílem hry je vnořit všechny koule stejného typu, který na hráče připadl při rozstřelu, do hracích kapes a nakonec vnořit do správné kapsy černou kouli s číslem 8.

Pravidla:

 • Hráči strkají tágem jen do bílé koule a to tak, aby se srazila s ostatními koulemi a odrazem je nasměrovala do některé z kapes.
 • Hráči se při hře střídají a to tehdy, pokud se jednomu z nich nepodaří vnořit alespoň jednu svojí kouli do kapsy nebo udělá faul. V případě faulu má potom protihráč dva pokusy na první vnoření koule do kapsy.
 • Na černou kouli se hraje až po vnoření všech koulí stejného typu do kapes. Pokud hráč vnoří černou kouli do kapsy a na herní ploše mu ještě zbývají nevnořené koule, znamená to okamžitou prohru.


 

Typy koulí:

 • Celé - sedm koulí označených čísly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se kterými hraje první hráč
 • Půlky - sedm koulí označených čísly 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, se kterými hraje jeho protihráč
 • Černá - koule označená číslem 8, kterou hrají oba hráči po vnoření všech svých koulí

Pojmy:

 • Strk - úder tágem do bílé koule.
 • Rozstřel - první strk do koulí v základním postavení (vyrovnaných do trojúhelníku).
 • Náběh - série strků ukončená strkem, při kterém se hráči nepodařilo vnořit kouli do kapsy.
 • Vnoření - umístění koule do některé z děr
 • Kapsa - jedna z šesti děr do nichž se vnořují koule.
 • Rozehrávací čára - vertikální čára, z které se provádí rozstřel nebo rozehrání po vnoření bílé koule protihráčem.
 • Faul - hra nedovoleným způsobem

Fauly:

 • Strk, při kterém se bílá koule nedotkne žádné jiné koule.
 • Strk, při kterém do kapsy spadne bílá koule. Protihráč si potom vybírá pozici bílé koule na rozehrávací čáře. Následně musí odehrát svojí kouli v pravé polovině stolu. Jinak je strk vyhodnocen jako faul.
 • Strk, při kterém se bílá koule dotkne nejdříve soupeřovy nebo černé koule.
 • Strk, při kterém se do kapsy vnoří soupeřova koule.


Průběh hry:

 • Rozstřel - koule jsou postaveny v základním postavení. Jeden z hráčů provede strk, při kterém se snaží jakoukoliv kouli kromě černé vnořit do libovolné kapsy aniž by přitom udělal faul. V případě, že se mu to podaří, tak nadále po zbytek hry hraje na takový typ koulí, který vnořil do kapsy jako první. Protihráč hraje na druhý typ. Pakliže se mu nepodaří vnořit do kapsy nějakou kouli, hraje protihráč a snaží se o to samé. Až do strku, kterým se určí, který hráč hraje na jakou kouli (tzv. otevřený stůl), mohou hrát hráči přes bílou kouli na libovolnou kouli na stole kromě černé.
 • Hra na koule určeného typu - po přiřazení typu koule každému z hráčů se hráči střídají v nábězích. Každý z nich může hrát tak dlouho, dokud neudělá strk, při kterém se mu nepodaří vnořit ani jednu ze svých koulí do kapsy nebo dokud neudělá faul.
 • Vnoření černé koule - po vnoření všech svých koulí je úkolem hráče vnořit černou kouli do takové kapsy, která je protilehlá té kapse, do které vnořil svoji poslední kouli. Pokud se mu to podaří, je vítězem. Pokud černou kouli vnoří do jiné kapsy, znamená to prohru. Jako prohra se také počítá pokud zároveň s vnořením černé koule do správné kapsy udělá faul. Pokud hráč, který vnořil všechny své koule do kapes jako druhý vnoří poslední kouli do stejné kapsy jako jeho soupeř, snaží se vnořit černou kouli do takové kapsy, do které vnořil svou poslední kouli.

REKLAMA